Bosanski

Mutevelije Gazi Husrev-begovog vakufa i pravo na tevlijet

Mustafa VatrenjakMutevelija Gazi Husrev-begovog vakufa Mutevelije Gazi Husrev-begovog vakufa i pravo na tevlijet Gazi Husrev-beg je u svojim vakufnamama (prva vakufnama iz 1531. za džamiju imaret i hanikah, druga iz 1537. za medresu i treća iz 1537. kojom se vakufi … Read More