Ostali vakufski objekti

Bivša zgrada policije u ulici Obala Kulina Bana br.24 Zgrada je izgrađena kao palata u pseudomaurskom stilu
Bivša zgrada policije u ulici Obala Kulina Bana br. 24. Zgrada je izgrađena kao palata u pseudomaurskom stilu
Zgrada Gazi Husrev-begovog mekteba u ulici Ćemerlina
Zgrada Gazi Husrev-begovog mekteba u ulici Ćemerlina
Poslovno–stambena zgrada na uglu ulicâ Kulovića i Branilaca Sarajeva
Poslovno–stambena zgrada na uglu ulicâ Kulovića i Branilaca Sarajeva
Poslovno–stambena zgrada na uglu ulicâ Mula Mustafe Bašeskije i Edhema Mulabdića
Poslovno–stambena zgrada na uglu ulicâ Mula Mustafe Bašeskije i Edhema Mulabdića
Stambena zgrada u ulici Sime Milutinovića
Stambena zgrada u ulici Sime Milutinovića
Ghazi Husrev-bey's Palace
Ghazi Husrev-bey's Palace
Zainteresovani ste za posjetu?

Ostali objekti Gazi Husrev-begovog vakufa

Ostali objekti vjerskog i poslovnog karaktera koje možete posjetiti u sklopu posjete Gazi Husrev-begovom vakufu

Gazi Husrev-begovo i Murat-begovo turbe
Osmanski period

Turbeta

Gazi Husrev-begovo i turbe Murat-bega

VIŠE
Objekat Gazi
Austrougarski period

Objekat Gâzi

Objekat koji se nalazi u srcu Baščaršije, na uglu ulica Mula Mustafe Bašeskije i Prote Bakovića...

VIŠE
Morića han
Osmanski period

Morića han

Morića han je objekat Gazi Husrev-begovog vakufa koji je podignut u srcu sarajevske čaršije krajem XVI ili početkom XVII vijeka

VIŠE
Gazi Husrev-begov hamam
Osmanski period

Gazi Husrev-begov hamam

U ulici Mula Mustafe Bašeskije, preko puta sarajevske katedrale vidi se zgrada koju pokrivaju dva velika...

VIŠE
Đulagin dvor
Austrougarski period

Đulagin dvor

Đulagin dvor je velika palata iz austrougarskog perioda u srcu sarajevske čaršije između ulica Sarači...

VIŠE
Bezistan i Tašli han
Osmanski period

Bezistan i Tašli han

Gazi Husrev-begov bezistan je kao vakufski objekat sagrađen oko 1540. godine...

VIŠE
Begova džamija
Osmanski period

Gazi Husrev-begova džamija

Ova velika i lijepa džamija predstavlja jedno od najljepših djela islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini

VIŠE
Kuršumlija medresa - muzej Gazi Husrev-beg
Osmanski period

Muzej “Gazi Husrev beg”

Gazi Husrev-beg je ovu medresu sagradio u spomen na svoju majku princezu Seldžuku i dao joj ime „Seldžukija“, a narod ju je...

VIŠE
Comments are closed.