Muzej "Gazi Husrev-beg"

Kuršumlija medresa

Nasuprot džamiji, na njenoj sjevernoj strani, iza uličnog zida, nalazi se Gazi Husrev-begova medresa (visoka škola), sagrađena i osnovana 1537. godine. Gazi Husrev-beg je ovu medresu sagradio u spomen na svoju majku princezu Seldžuku i dao joj ime „Seldžukija“, a narod ju je zbog olovnog pokrivača na krovu prozvao „Kuršumlija“ (kuršum, turski olovo). Kao arhitektonski spomenik ova medresa spada u najljepše spomenike starog Sarajeva i po svojoj ljepoti nimalo ne zaostaje iza džamije. Pročelje Kuršumlije medrese sa ulaznim vratima i dovratkom nadvisuje samu zgradu medrese, što na posjetioca ostavlja snažan dojam zbog izuzetne ljepote. Nad vratima su u pravilnim nizovima poredani stalaktiti koji potpuno ispunjavaju prema gore zasvođenu udubinu u masivnom dovratku. Sa obje strane dovratka isklesane su u stijeni dvije poligone udubine, a svaka je prema gore nadvišena sistemom stalaktita koji se postepeno sužava. Nad ulaznim vratima medrese nalazi se kamena ploča, veličine 180 X 60 cm na kojoj je uklesan natpis u stihovima na arapskom jeziku. Natpis je smješten u šest elipsastih polja oivičenih cvjetovima i arabeskama, a u prijevodu glasi:

"Ovu građevinu podiže za one koji traže nauku, A za ljubav Boga koji uslišava molbe, Gazi Husrev, zapovjednik boraca za vjeru, (On je) izvor dobročinstva, ponos pravednih. Fejzur-rab joj reče hronostih: Stjecište dobrih, dom savršenih ljudi"

Muzej Gazi Husrev-beg unutrašnjost

Preračunavanjem numeričkih vrijednosti arapskih slova upotrijebljenih u posljednjem distihu dobije se godina izgradnje medrese, a to je 1537. godina Nove ere. Kada se uđe u njen atrijum čitav niz zanimljivih detalja privlači pažnju posjetioca: skladne kupole i interesantni šiljasti dimnjaci, a zatim kolonada stubova vanredne ljepote. Naokolo atrijuma nalaze se sobe u kojima su stanovali softe (studenti) medrese, a naspram glavnog ulaza nalazi se dershana (velika predavaonica). Na sredini atrijuma je mali vodoskok koji se skladno uklapa u taj mirni ambijent, čineći sa njime vanredno uspjelu arhitektonsku cjelinu. Gazijina medresa je svojevremeno bila jedinstvena školska ustanova na Balkanu i po rangu joj nije bilo premca sve do samog Carigrada. Zbog toga se danas Kuršumlija sa pravom može smatrati pretečom današnjeg Sarajevskog univerziteta, a posebno Fakulteta islamskih nauka i Pravnog fakulteta.

Detalji posjete

Kupovina ulaznica
Ulaznice se plaćaju u atriju objekta Kuršumlije Medrese gdje se mogu nabaviti i brošure o Gazi Husrev-begovom vakufu.
Ulazak
Nakon ulaza posjetioci obilaze izložene eksponate i pri tome razgledaju objekat kao jedinstven reprezent osmanlijske arhitekture. U atriju objekta izložene su table sa opisom na bosanskom i engleskom jeziku porijekla Gazi Husrev-bega,nastaka Gazi Husrev-begovog vakufa i Begove džamije sa objektima u neposrednoj okolini.
Film o nastanku Gazi Husrev-begovog vakufa
U dershani (predavaonici) Kuršumlije Medrese posjetioci mogu da pogledaju film u trajanju od 14 minuta na bosanskom ili engleskom jeziku o nastanku Gazi Husrev-begovog vakufa i njegovom utjecaju na razvoj društvene zajednice i grada Sarajeva.
Obilazak eksponata
U dershani su izložene i replike originalnih prepisa GH vakufnama , starih dokumenata izdanih od strane osmanlijskih sultana kao neki predmeti koji su zaostavština u GH vakufu.U jednoj od dvanaest manjih soba u kojima su nekada bile učionice za studente,izloženi su i eksponati upotrebljavani u muvekkithani.

3 KM/osobi

ili grupne ulaznice
Brošura dostupna

U informativno-naplatnoj službi zainteresovani posjetioci mogu da nabave i dvije vrste brošura o Gazi Husrev-begovom vakufu, na bosanskom i engleskom jeziku, po cijeni od 4 KM.

Radno vrijeme

  • 01.04 - 31.10
  • 31.10 - 01.04.

Prije podne:

  • 09:00 h - 13:00 h

Poslije podne:

  • 13:30 h 19:00 h

(svaki dan osim vjerskih i državnih praznika)

Prije podne:

  • 09:00 h - 12:00 h

Poslije podne:

  • 12:30 h - 17:00 h

Ostale posjete uz pratnju vodiča

3 KM

/osobi
Ghazi Husrev-bey's Mosque (Bey's Mosque)
Turistička posjeta

Gazi Husrev-begova džamija

Ova velika i lijepa džamija predstavlja jedno od najljepših djela islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini. Džamija je sa svih strana opkoljena uskim uličicama stare čaršije...
Zainteresovani ste za posjetu?

Ostali objekti Gazi Husrev-begovog vakufa

Ostali objekti Gazi Husrev-begovog vakufa, kao i objekti poslovnog karaktera iz osmanskog i austrougarskog perioda

Comments are closed.