Bosanski

Ramazan 2013.

Denacionalizacija i restitucija imovine kao preduslov razvoja Gazi Husrev-begovog vakufa

1.Uvodna razmatranja Gazi Husrev-begov vakuf (GH vakuf) nije najstariji vakuf u ovim krajevima, ali je nesumnjivo bio najbogatiji. Gazi Husrev-beg je uvakufio ogroman imetak: sve objekte koje je izgradio u periodu svoga upravljanja Bosanskim sandžakom, veliku vrijednost u pokretnoj imovini … Read More

Idžaretejn i mukata zakupi Gazi Husrev-Begovog vakufa

Mustafa Vatrenjak, dipl.el.ing. 1. Uvodna razmatranja Vezano za poslovne objekte ili pojedinačne dućane izgrađene u osmanlijskom vremenu, potrebno je uočiti da su pored imovine kojom je tada u potpunosti gospodario vakuf postojali i specifični ugovorni odnosi između vakufa i zakupaca … Read More

Mutevelije Gazi Husrev-begovog vakufa i pravo na tevlijet

Mustafa VatrenjakMutevelija Gazi Husrev-begovog vakufa Mutevelije Gazi Husrev-begovog vakufa i pravo na tevlijet Gazi Husrev-beg je u svojim vakufnamama (prva vakufnama iz 1531. za džamiju imaret i hanikah, druga iz 1537. za medresu i treća iz 1537. kojom se vakufi … Read More

Vrednovanje službi u Gazi Husrev-begovu vakufu

Fejzulah Hadžibajrić (Bodovanje i povezivanje službi) Gazi Husrev-begov vakuf u Sarajevu utemeljen je na tri vakufname i to: prvoj iz 938/1531. godine o džamiji, hanikahu, imaretu, mektebu i musafirhani, drugoj iz 943/januar 1537. godine o medresi i trećoj iz 944/novembar … Read More